Gezien de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge een belangrijk kruispunt zijn, staat het kantoor zijn klanten uiteraard bij in alle aspecten van wegvervoer, vervoer per binnenschip over de binnenwateren, spoor-en luchtvervoer.

BINNENVAART

Kegels & Co Advocaten heeft een jarenlange ervaring met problemen in de binnenvaartsector en staat haar cliënten ook bij in juridische geschillen.

 

Zowel nationale als internationale cliënten vragen onze hulp bij de volgende zaken::

 • Aansprakelijkheid van alle contractpartijen en tussenpersonen

 • Schade of verlies

 • Vervoer door of opslag van goederen op een binnenvaartschip

 • Bevrachtingsovereenkomsten

 • Binnenvaartverzekering

 • Duw- en sleepvaart

 • Expertises

 • Vervuiling

 • (Over)liggelden en –dagen

 • Verlies of schade veroorzaakt door of tijdens het laden en lossen

 • Schade veroorzaakt door scheepsongevallen

 • Kapiteins, scheepswerven en classificatiemaatschappijen

 • Uitvoerend en bewarend beslag op binnenschip

 • Charterpartijen

 • Ligplaatsen

 • Etc...

Tot onze klanten rekenen wij vele kapiteins, scheepseigenaren, P&I Clubs, bevrachters, expediteurs, kooplieden, tussenpersonen, verzekeraars, enz.

Kegels & Co heeft ervaring met zowel het nationale recht (Wet op de Binnenvaart, Algemene Voorwaarden, Conditiën, Algemeen Reglement betreffende de Binnenvaart,  Bemanningsvoorschriften, Politie- en Navigatievoorschriften, etc.) als het internationale recht betreffende binnenwateren (CMNI, CLNI, CDNI, IVTB-voorwaarden, etc.) en de algemene en specifieke binnenvaartverzekering (Nederlandse Beurs Casco-polis, polissen op maat, etc.).

 

 

 

WEGVERVOER

 

 

Het vervoer over de weg is een belangrijke vervoerswijze in België, aangezien we drie grote havens hebben. Kegels & C° adviseert de vervoerders, hun verzekeraars en goederenbelanghebbenden in geval van verlies, schade, diefstal en ongevallen.

 

 

 

 

 

SPOORVERVOER

 

België heeft uitstekende spoorweghavens.. Kegels & C° heeft een jarenlange ervaring met problemen die zich voordoen in de sector van het spoorwervoer en vertegenwoordigt haar cliënten ook in juridische geschillen..

ALGEMEEN TRANSPORTRECHT