PUBLICATIES VAN HET KANTOOR

OVERZICHT VAN GEPUBLICEERDE ARTIKELS

 

 

Onze kantoorleden publiceren regelmatig over de door het kantoor behandelde juridische materies en houden regelmatig lezingen over transportrechtelijke onderwerpen. Omtrent relevante juridische evoluties in België publiceert ons kantoor op het internetforum International Law Office (ILO).

 • D. NOELS, “De effectief vrije keuze van een douanevertegenwoordiging: louter “de iure” of dan toch “de iure et de facto”?”, IHT 2019, nr. 1, 78-79

 • D. NOELS, “INCOTERMS 2020 - De voornaamste wijzigingen: een eerste korte beschouwing”, IHT 2019, nr. 4, 501-510

 • D. NOELS, “(In)directe douanevertegenwoordiging: meer over al dan niet “mogen” en/of “kunnen” en de dreigende vestzakbroekzakoperatie”, IHT 2019, nr. 1, 85-90

 • W. DROFMANS, “Het verloren cognossement: artikel 89 van de Zeewet en het schietgebed tot de Heilige Antonius van Padua”, IHT 2019, nr. 1, 39-45

 • D. NOELS, Transportrecht. De Tussenpersonen. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV, 2018.

 • D. NOELS, “(In)directe douanevertegenwoordiging en artikel 5 CDW / artikel 18 DWU: is er iemand die de “couscous”-uitspraak lust (en volgt er nu toch nog een Luxemburgs dessert)?”, IHT 2018, nr. 4, 539-546

 • D. NOELS, “De beëindiging van een scheepsagentuur. Over dwingende vormvereisten, internationaal privaatrechtelijk dwingende bepalingen en (on)geldige rechtskeuzebedingen: “bezint eer ge begint””, IHT 2018, nr. 4, 515-528

 • D. NOELS, ““Op de goederen gaan zitten”: (on)comfortabel of niet? Het conventioneel uitgebreid retentierecht en de verus dominus”, IHT 2019, nr. 2, 139-165

 • D. NOELS, “De juridische situatie van de douanevertegenwoordiger voor de “Borgakte plus” : de saga rond artikel 127 AWDA (oud) en de eerdere (on)mogelijkheid van directe en/of indirecte douanevertegenwoordiging : het Hof van Cassatie is nu aan zet …”, RABG 2018, nr. 9, 884-892

 • J. DELEN, “Het overheidsbevel tot wrakopruiming en beperking van aansprakelijkheid : schept het Hof van Cassatie duidelijkheid ?”, RABG 2018, nr. 9, 851-856

 • D. NOELS, “De commissionair(-expediteur) en zijn vorderingsrecht. Enkele bedenkingen en commentaar bij het arrest van 18 december 2017”, IHT 2018, nr. 1, 85-98

 • D. NOELS, ““Because it’s the taxman”? Kritische bedenkingen bij de motivering van het “couscous”-arrest d.d. 20 maart 2018 inzake directe vertegenwoordiging (art. 5 CDW, thans art. 18 DWU)”, IHT 2018, nr. 3, 359-40

 • D. NOELS, “Bunkerolieleveranties en scheepsbeslag. De Omala -doctrine bevestigd en verfijnd”, RABG 2018, nr. 9, 860-869

 • V. DIERCKEN, “Het rechtmatig belang als vereiste van ontvankelijkheid”, IHT 2017, nr. 3, 341-345

 • J. DELEN, "Over bergingsplichten, beperkingsrechten en (wrakken)fondsen: recente ontwikkelingen naar Nederlands en Belgisch recht (about wreck removal obligations, limitation of liability and (wreck removal) limitation funds: Recent developments in Dutch and Belgian Law)", IHT 2016, 522-540

 • W. DROFMANS, "De arresten ms “Annette Essberger” en ms “Ramona”: Repetitio est mater studiorum (The decisions ms “Anette Essberger” and ms “Ramona”: Repetitio est mater studiorum)", IHT 2016, 541-555

 • V. DIERCKEN, "De schorsing van de verjaring onder het CMR-verdrag (art. 32.2 CMR): eindelijk klare wijn (Time bar extensions under the CMR-treaty, finally plain terms?)", IHT 2016, 357-367

 • D. NOELS, "Douaneaansprakelijkheid en scheepsagent: dan toch geen ‘Russische roulette’ ? (Customs responsibility and shipping agents: not a “Russian roulette?”)" IHT 2016, afl. 1, 90-102

 • Artikel 203 of 204 CDW? “Onttrekking aan het douanetoezicht” of de lotgevallen van een ‘verstrooide’ expediteur, (Attempt to avoid Customs supervision. The destiny of the ‘abstracted’ freight forwarder) IHT 2016, afl. 1, 81-87

 • Scheepsbeslagen, fysieke leveranciers en het ‘O.W.B.-debacle’: een tussentijdse stand van zaken (Arrest of vessels, physical bunker suppliers and the ‘O.W.B. debacle’: an intermediary report), IHT 2016, afl. 1, 113-175

 • Beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart, IHT 2015, afl. 2, 158-170

 • "Gelukkige (niet-)verjaardag". Het CMR-Verdrag en de verhaalsvordering na het Simex-arrest, IHT 2015, afl. 0, 91-98

 • Scheepsschade bij laden en lossen. Variaties op het thema van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent, RABG 2014, afl. 9, 622-62

 • Ship detention highlights need for legal framework for ship recycling, ILO 2014

 • Sweet and sour: courts consider scope of CMR application and awardable damages, ILO 2013

 • Les entreprises de manutention, empoteurs et stevedores, Droit Maritime Français (DMF)

 • De overeenkomst van scheepsagentuur: de scheepsagent, TPR 2013, afl. 3, 2073-2105

 • Belgium catches up in fight against piracy, ILO 2013

 • Artikelsgewijs commentaar op E.C. Richtlijn gecombineerd vervoer van goederen, in X., Wet & Duiding : Vervoer, Larcier 2012  

 •  First piracy prosecution - but right to bear arms remains controversial, ILO 2012

 • Arbitration clauses in ship agency: the ongoing story, ILO 2012   

 • Legistiek, De Juristenkrant, 8 februari 2012  

 • Freight forwarder's liability and nature of commission contracts, ILO 2012

 • Shipowners and carriers: proceed with reasonable dispatch or face arrest, ILO 2012

 • New investigative body for maritime casualties established, ILO 2012

 • Supreme Court clarifies lien rights of carrier, ILO 2011   

 • Ship arrest : piercing the corporate veil, ILO 2011   

 • Supreme Court on relationship between carrier and holder of bill of lading, ILO 2011 

 • Supreme Court: liability of CMR carrier towards insured claimant, ILO 2011   

 • The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?, TVR 2011-1, p 1-18   

 • "The Rotterdam Rules and modern transport practices: a successful marriage?", speech delivered at the University of Helsinki in 2010   

 • Goederenvervoer algemeen. Tussenpersonen en Hulppersonen, 2.3/1 - 2.3/64, in X, Transportgids ,Kluwer 2010, Antwerpen

 • Controversial ruling on demurrage and detention charges, ILO 2010

 • New laws on prosecution of piracy, ILO 2010

 • Supreme Court rules on application of CMR to non-transported goods, ILO 2010

 • Supreme Court rules on jurisdiction under CMR, ILO 2010

 • Navire saisie et procédure d’insolvabilité: conflit?, DMF 2010, p 610 - 621

 • Arbitration and choice of law clause in a ship agency contract, ILO 2009

 • Conflict between Arrest Convention and cross-border insolvency proceedings, ILO 2009

 • Hulpverlening (salvage) in zeerecht, p. 267-306, in X.,Grondbeginselen van Belgisch en Europees zeerecht. Deel 3, ETL 2008

 • Handelsagentuur in het zeerecht, p. 267-306, in X.,Grondbeginselen van Belgisch en Europees zeerecht,2008

 • Europese grondbeginselen inzake zeerecht, p. 3, in X.,Grondbeginselen van Belgisch en Europees zeerecht, 2008

 • Compensation for principal's termination of a long term freight agency relation ship, ILO 2008

 • Commissionair-expediteurs, Kluwer 2007

 • La relation entre le port et le chargeur, 2007

 • De commissionair-expediteur, Larcier 2006, 263 p

 • Maritime and transport law in Belgium, the Baltic 2006

 • Cargo Claims: Recent developments in Maritime Law in Belgium, Dubai 2006

 • The rising of the Belgian Flag, 2005

 • Belgium : What if its Ports are the Last Call, 2003

 • De impact van de INCO-terms 2000 op de Goederenbehandeling, p. 279-206, in X., Stouwers, naties en terminal operators: het gewijzigde juridische landschap, Maklu 2003

 • Expediteurs, Pandrechten en voorrechten, p. 225-245, in X. Expediteurs en scheepsagenten. Het gewijzigde juridische landschap, Kluwer 2003

 • Inleiding tot de douanerechtelijke problematiek voor tussenpersonen in het goederenverkeer, p. 11-23, in X.Expediteurs en scheepsagenten. Het gewijzigde juridische landschap, Kluwer 2003

 • Why Belgium is a Mecca for ship arrest, Fact-Finding and cargo Claims, 2002

 • Maritime fact finding by the Nautical Commission with the Antwerp Court of Commerce, 2002

 • Arrest of ships - The end of the uniformity?, in X., Liber Amicorum Robert Wijfels, 2001

 • Les conférences maritimes face aux articles 85 et 86 du traité de Rome, in Liber Amicorum Hubert Libert, Maklu 1999

 • Scheepsagentuur en de handelsagentuurwetgeving. Een tussentijdse stand van zaken, in Liber Amicorum Hubert Libert, Maklu 1999

 • Ship agents and the Commercial Agency Law in Belgium, 1999

 • Arrest of Ships in Belgium, Lloyds List 1998

 • Tussenpersonen in het Transportrecht, Meys & Breesch 1996, 366 p

 • Arresting Ships, IBC 1995

 • The Belgium Wreck Removal Law, IVR 1995, Antwerpen

 • Preface, in X., The Hamburg Rules: a Choice for the E.E.C.?, Maklu 1994

 • Major EEC issues affecting land transport, 1994, Cannes

 • The Vessel. Liability and limitation of liability in maritime law.Inland navigation, in International Encyclopaedia of the laws, Kluwer 1994

 • Modificaciones legislativas en el derecho maritimo Belga desde 1988 a 1990, in X., Anuario de derecho maritimo, Garraio Eta Herrilan, Saila 1993, p. 461

 • Algemene Voorwaarden en de tegenstelbaarheid aan de medecontractant - noot onder het cassatiearrest dd. 29.09.1986, ETL 1990, p. 311

 • De verjaring van vorderingen voortspruitende uit aanvaring, TBH 1989, p. 1056-1062

 • De artikelen 19 en 20 van de Antwerpse Brandpolis, p. 355-370, in X., Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer 2008

 • Effects of European Law on Shipowners, Gard News no 116 & 118

 • Transfer of Ships within the EEC, Gard News no 115

 • Liens Affecting Title to Goods on the European Continent, Buenos Aires 1988

 • The Fire Exception in the Port of Antwerp, in X., Liber amicorum L. Tricot, Kluwer 1988

 • Belgiums New Law on Pilotage, Gard News no 114

 • Senders Liability in Land Transport, 1987, London

 • Claims arising out of Collision, 1987

 • Registration of vessels, IBA 1987

 • Liens and mortgages, IBA 1978

 • Arrest on ships, IBA, IBA 1977

 • Enforced sales of vessels, IBA 1977