• Aanvaringen

 • Averij-grosse

 • Beperking aansprakelijkheid

 • Beslag in het algemeen

 • Beslag op schepen

 • Bevrachtingsovereenkomsten

 • Classificatie / Aansprakelijkheid van classificatiemaatschappijen

 • Containerleasing

 • Europees maritiem recht

 • Koop – verkoop van schepen

 • Scheepsfinanciering

 • Nautische gerechtsexpertises

 • Onrechtmatige daad en letsel aan boord van schepen

 • Pollutie & maritiem milieu

 • Port State Control

 • Redding en sleep

 • Schade aan lading

 • Cargoclaims

 • Scheepsbouw

 • Wraklichting

 • Andere vragen en geschillen in het kader van de maritieme praktijk

MARITIEM RECHT

©2020 by Kegels & Co | Mechelsesteenweg 196 | -2018 Antwerpen - T: +32 (0)3 257 17 71 | F: +32 (0)3 259 20 79 | E: info@kegels-co.be | Disclaimer