Bij maritieme of transportincidenten is het vereist dat de feiten van het voorval met het oog op de bewijsvoering op correcte wijze vastgesteld worden. Bij betwisting ter zake is het aangewezen om een gerechtsexpertise te overwegen.


Wie als expert aangesteld wordt door de rechtbank zal afhangen van de technische kwalificaties.

 

In maritieme en transportgeschillen zal de rechtbank dikwijls een beroep doen op de gespecialiseerde experten van de Nautische Commissie.

 

Deze afdeling van het kantoor geeft aldus advies, voert procedures uit en verleent bijstand aan ondernemingen inzake:

 

  • De aanstelling van een nautisch expert (vaak een lid van de Nautische Commissie)

  • Het opvolgen en bijstaan van de cliënt in het kader van deze procedure

Aangezien verzoeken mbt. de aanstelling van een nautische gerechtsexpertise nagenoeg altijd gepaard gaan met urgentie, zijn wij na de kantooruren steeds bereikbaar via ons spoednummer:

+ 32 3 259 20 69

DESKUNDIG ONDERZOEK