• Internationale verkoop van goederen

 • Opstellen internationale contracten

 • Handelspraktijken

 • Mededingingsrecht

 • Handelstussenpersonen

 • Agentuurovereenkomsten

 • Handelsarbitrage

 • Alleenverkoopovereenkomsten

 • Distributieovereenkomsten

 • Algemene voorwaarden

 • Overeenkomsten met banken en bankproducten

 • Internationale handelsgeschillen

 • Invordering facturen

 • ...

   

INTERNATIONALE HANDEL