• Beslag inzake namaak

  • Geschillen m.b.t. transitgoederen en parallel import

  • Inbreuken Wet Marktpraktijken

  • Auteursrechten

  • Octrooien

  • Merkenrecht

  • Onderhandelingen met de Belgische douane

  • ...

     

NAMAAK & INTELLECTUELE EIGENDOM