• Beslag inzake namaak

  • Geschillen m.b.t. transitgoederen en parallel import

  • Inbreuken Wet Marktpraktijken

  • Auteursrechten

  • Octrooien

  • Merkenrecht

  • Onderhandelingen met de Belgische douane

  • ...

     

NAMAAK & INTELLECTUELE EIGENDOM

©2020 by Kegels & Co | Mechelsesteenweg 196 | -2018 Antwerpen - T: +32 (0)3 257 17 71 | F: +32 (0)3 259 20 79 | E: info@kegels-co.be | Disclaimer