VENNOOTSCHAPSRECHT

Het kantoor kan u bijstaan in gebeurlijke vennootschapsrechtelijke geschillen, alsook inzake :

 

 • Oprichten van een vennootschap

 • Overnames en fusies

 • Vereffeningen 

 • Opmaken van aandeelhoudersafspraken

 • Voorbereiden en bijstaan van algemene vergaderingen

 • ...

 

 

 

 

 

 

INSOLVENTIERECHT

 

Deze afdeling van het kantoor geeft advies, voert procedures uit en verleent bijstand aan ondernemingen inzake:

 

 • Insolventieprocedures

 • Het vermijden van gebeurlijke faillissementen

 • Zekerheden

 • Recuperatie van activa

 • WCO-procedures ( Wet Continuïteit Ondernemingen)

 • ...

   

   

   

   

   

   

VENNOOTSCHAPPEN & INSOLVENTIE

©2020 by Kegels & Co | Mechelsesteenweg 196 | -2018 Antwerpen - T: +32 (0)3 257 17 71 | F: +32 (0)3 259 20 79 | E: info@kegels-co.be | Disclaimer