• Invordering van handelsschulden

  • Handelsbetwistingen

  • Redigeren van allerhande handelscontracten

  • Opstellen van statuten

  • Contracten vereist bij de opstart (bv. huur, koop van onroerend goed)

  • Arbeidsovereenkomsten

 

  • Overeenkomsten met leveranciers

  • Het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen

  • Wettelijk vereiste publicaties in het Belgisch Staatsblad

  • Inschrijvingen bij het Ondernemingsloket en bij de Griffie van de Kamer van Koophandel

  • Advies vanuit fiscaal en/of milieutechnisch oogpunt

ALGEMEEN COMMERCIEEL

©2020 by Kegels & Co | Mechelsesteenweg 196 | -2018 Antwerpen - T: +32 (0)3 257 17 71 | F: +32 (0)3 259 20 79 | E: info@kegels-co.be | Disclaimer